Historiek

De Wielervrienden Snaaskerke vinden hun ontstaan begin 1993. De gebroeders Wilfried en Willem Verhoegstraete hebben beiden het initiatief genomen om in Snaaskerke een wielertoeristenclub op te richten. Hiervoor hadden ze nog een aantal personen nodig. Als voorzitter hadden ze iemand nodig die goed ter tale was en dit vonden ze in de lesgever Robert Van Loo, als penningmeester zochten ze iemand die betrouwbaar was en daarvoor was Urbain Simoens de geschikte persoon. Om kopman en uitstapleider te zijn waren ze bij het juiste adres bij Fernand Matton. Wilfried Verhoegstraete als technieker nam de taak van materiaaloverste op zich en Willem Verhoegstraete nam het secretariaat op zich. Samen hebben ze de eerste stappen gezet om de "Wielervrienden Snaaskerke" in het leven te roepen. Begin 1993 kregen alle pottentiële Snaaskerkse wielertoeristen een uitnodiging in de bus met de melding dat er een vergadering gepland was in het Ontmoetingscentrum van Snaaskerke waar er een uitleg zou gegeven worden hoe en wat. Boven alle verwachtingen in waren er 41 personen die achter het concept stonden dat het bestuur had uitgewerkt en was het startschot gegeven voor een nieuwe vereniging, "Wielervrienden Snaaskerke" was een feit. Er waren twee hoofddoelstellingen, "één voor iedereen haalbare gemiddelde snelheid handhaven" en "Samen uit Samen thuis".

Bij de start was er één Sponsor, "Schrijnwerkerij DOENS". Gezien het succes is er kort na de start een tweede sponsor toegevoegd "Zakenkantoor CARREWYN".

In de loop der jaren zijn er een aantal sponsors bijgekomen.

Het bestuur anno 1993

Voorzitter:

Van Loo Robert

 

Penningmeester:

Simoens Urbain

 

Materiaaloverste:

Verhoegstraete Wilfried

 

Uitstapleider:

Matton Fernand

 

Secretaris:

Verhoegstraete Willem

Sponsors bij de start